Update ontheffing: Brandgans

Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van vergunningen en ontheffingen klik op de link hieronder. Hierin is het meest aktuele overzicht weergegeven in een Excel bestand. Vanaf 8 juli […]

Stop afschot Brandgans!

Aan alle WBE-leden. Zie het onlangs gepubliceerde bericht van de FBE. Geachte jachthouder, Uw WBE beschikt over de machtiging ‘schadebestrijding zomerganzen’ voor afschot grauwe, kol- én brandganzen. Indien u van […]