COMMISSIES VAN WBE GENDRINGEN-BERGH


Alle onderstaande commissies zijn onderdeel van de WBE Gendringen-Bergh.

Klik hier voor
de pagina van De Jachthoornblaasgroep.

De kleiduivencommissie heeft als doel: Het
organiseren van een jaarlijkse kleiduivendag om de schietvaardigheid met het
hagelgeweer van haar leden te onderhouden.
Deze commissie organiseert jaarlijks, meestal, op de 3e zaterdag van september
de jaarlijkse kleiduivenmiddag.

De commissie die zorgt voor rapportages van
schade door wild en niet wildsoorten.
Gegevens voor het motiveren van bijvoorbeeld afschotvergunningen om schade te
bestrijden komen hier vandaan.

Bij conflicten of onenigheid in
jachtgerelateerde zaken komen hier aan bod.
Doel van de commissie is het betreffende geschil intern op te lossen.

Eén van de eisen om te kunnen jagen of schade
te bestrijden is voldoen aan de 40 ha regeling conform de flora en faunawet.
Deze commissie beoordeeld of het jachtveld voldoet aan de eisen die in de wet
gesteld zijn.

De reewildcommissie zorgt o.a. voor het
tellen, rapporteren en in kaart brengen van de reewildpopulatie in ons
werkgebied.
Op basis van deze gegevens en een goedgekeurd faunabeheerplan door de provincie
wordt het reewild binnen het werkgebeid van de WBE op een juiste manier
beheerd.

Deze commissie organiseert de duivendag
(voorheen schadelijk wilddag) elk jaar op de laatste zaterdag van januari.
Deze dag heeft als voornaamste doel: Het terugdringen van landbouwschade t.g.v.
wild en ander fauna.
De bedoeling is om zoveel mogelijk jagers uit te nodigen in hun eigen veld om
de duiven en andere vrijgestelde faunasoorten te beheren/bejagen.
De start is ’s morgens bij zonsopgang.
Tussen de middag kan er bij Zalencentrum De Zon gratis een kop soep worden
gegeten om aan te sterken voor de middag.
Aan het einde van de middag worden de geschoten dieren verzameld en op het
tableau gelegd, voordat de jachthoornblaasgroep de laatste eer het het wild en
andere fauna toekend.

De Commissie Database brengt jaarlijks aan de
hand van tellingen de populatie van veschillende faunasoorten in kaart die in
het faunabeheerplan voorkomen.
De tellingen zijn jaarlijks in de maand april van dat jaar.

De commissie biotoop en onderhoud draagt zorg
voor goed onderhouden en schoon landschap binnen het werkgebied van de WBE, dit
in samenwerking met de gemeente oude IJsselstreek.
Door onder andere een zaagcursus en het groenproject draagt deze commissie een
flinke steen bij aan een verbeteren het biotoop voor zowel de flora als de
fauna.

Eén keer per jaar tijdens de nationale
schoonmaakdag organiseert deze commissie een schoonmaakdag in het werkgebied
van onze WBE.
Het gaat dan om het ruimen van zwerfafval.

Deze commissie is actief wanneer valwild wordt
gemeld. Bijvoorbeeld een aanrijding met reewild wordt door deze commissie
afgehandeld.

Deze commissie verzorgt tekst en uitleg over
de jacht en de rol van de jager bij scholen.

Verzorging van het jaarlijkse evenement
waarbij de leden van de WBE tezamen komen om te genieten van een heerlijke
maaltijd en gezellige avond.

Ter behoeve van de oefening van
schietvaardigheid organiseert deze commissie jaarijks de mogelijkheid om op de
baan op lopend varken te schieten en men de noodzakelijke drukjacht stempels
voor jacht in Duitsland kan verkrijgen.

Op verzoek van de gemeente ondersteund deze
commissie bij het verjagen van roeken in de daarbij aangewezen overlast
gebieden.