Wenst u lid te worden van onze WBE dan kunt u onderstaand formulier invullen. Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 april tot 31 maart). Opzeggen lidmaatschap dient  te geschieden voor 1 december bij de secretaris via het email adres: info@wbegendringen-bergh.nl

Contributiekosten

De contributie van het lidmaatschap van de WBE Gendringen-Bergh bedraagt op jaarbasis € 25,-. Na aanmelding als lid ontvangt U een factuur van de WBE. De contributie zal door de WBE automatisch geïncasseerd worden na datum ingang lidmaatschap via bankrekeningnummer van het door uw opgegeven bankrekeningnummer.

Wilt u weten wat u voor uw contributie krijgt? Neem een kijkje op deze website in de agenda, laatste nieuws of commissies.

Statuten en huishoudelijk reglement

In het aanmeldformulier nieuwe leden staat een verwijzing naar de statuten en huishoudelijk reglement.
Klik hier voor de statuten;
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.
Klik hier voor de privacy verklaring.

Inschrijfformulier

Bij invullen verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de privacy verklaring van de WBE Gendringen-Bergh (zie hierboven).

Tevens verleent ondergetekende hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de WBE Gendringen-Bergh om jaarlijks de contributie af te schrijven.

    JachthouderGastjagerDrijverAgrariërAnders: