Aan alle WBE-leden. Zie het onlangs gepubliceerde bericht van de FBE.

Geachte jachthouder,

Uw WBE beschikt over de machtiging ‘schadebestrijding zomerganzen’ voor afschot grauwe, kol- én brandganzen. Indien u van deze machtiging gebruik maakt, is dit bericht voor u van belang.

De streefstand van 3.364 brandganzen is bereikt. Voor 2016 is besloten het afschot te beperken tot de aanwas: 450 brandganzen. Momenteel zijn 350 brandganzen in FRS geregistreerd. Aangezien we ervan uit gaan dat een deel van het afschot nog niet is geregistreerd, wordt het afschot van brandganzen per direct stopgezet.

Zodra de tellingen van 16 juli zijn geanalyseerd, zal de aanpak voor 2017 worden opgesteld. U ontvangt t.z.t. daarover nader bericht.

U wordt verzocht geen brandganzen meer te bejagen, uw combinanten hiervan op de hoogte te stellen en uw laatst genomen maatregelen z.s.m. in FRS te registeren, zodat we snel een duidelijk beeld van het totale aantal kunnen krijgen.