Commissies

COMMISSIES VAN WBE GENDRINGEN-BERGH

Alle onderstaande commissies zijn onderdeel van de WBE Gendringen-Bergh.

De Jachthoornblaasgroep

Klik hier voor de pagina van De Jachthoornblaasgroep.

De Kleiduivencommissie

De kleiduivencommissie heeft als doel: Het organiseren van een jaarlijkse kleiduivendag om de schietvaardigheid met het hagelgeweer van haar leden te onderhouden.
Deze commissie organiseert jaarlijks, meestal, op de 3e zaterdag van september de jaarlijkse kleiduivenmiddag.

De Wildschadecommissie

De commissie die zorgt voor rapportages van schade door wild en niet wildsoorten.
Gegevens voor het motiveren van bijvoorbeeld afschotvergunningen om schade te bestrijden komen hier vandaan.

De Geschillencommissie

Bij conflicten of onenigheid in jachtgerelateerde zaken komen hier aan bod.
Doel van de commissie is het betreffende geschil intern op te lossen.

Commissie Jachtvelden

Eén van de eisen om te kunnen jagen of schade te bestrijden is voldoen aan de 40 ha regeling conform de flora en faunawet.
Deze commissie beoordeeld of het jachtveld voldoet aan de eisen die in de wet gesteld zijn.

De Reewildcommissie

De reewildcommissie zorgt o.a. voor het tellen, rapporteren en in kaart brengen van de reewildpopulatie in ons werkgebied.
Op basis van deze gegevens en een goedgekeurd faunabeheerplan door de provincie wordt het reewild binnen het werkgebeid van de WBE op een juiste manier beheerd.

Commissie Duiven en kraaiendagen

Deze commissie organiseert de duivendag (voorheen schadelijk wilddag) elk jaar op de laatste zaterdag van januari.
Deze dag heeft als voornaamste doel: Het terugdringen van landbouwschade t.g.v. wild en ander fauna.
De bedoeling is om zoveel mogelijk jagers uit te nodigen in hun eigen veld om de duiven en andere vrijgestelde faunasoorten te beheren/bejagen.
De start is ’s morgens bij zonsopgang.
Tussen de middag kan er bij Zalencentrum De Zon gratis een kop soep worden gegeten om aan te sterken voor de middag.
Aan het einde van de middag worden de geschoten dieren verzameld en op het tableau gelegd, voordat de jachthoornblaasgroep de laatste eer het het wild en andere fauna toekend.

De Commissie Database

De Commissie Database brengt jaarlijks aan de hand van tellingen de populatie van veschillende faunasoorten in kaart die in het faunabeheerplan voorkomen.
De tellingen zijn jaarlijks in de maand april van dat jaar.

Commissie biotoop en onderhoud

De commissie biotoop en onderhoud draagt zorg voor goed onderhouden en schoon landschap binnen het werkgebied van de WBE, dit in samenwerking met de gemeente oude IJsselstreek.
Door onder andere een zaagcursus en het groenproject draagt deze commissie een flinke steen bij aan een verbeteren het biotoop voor zowel de flora als de fauna.

Commissie nationale natuurschoonmaakdag

Eén keer per jaar tijdens de nationale schoonmaakdag organiseert deze commissie een schoonmaakdag in het werkgebied van onze WBE.
Het gaat dan om het ruimen van zwerfafval.


Commissie valwild

Deze commissie is actief wanneer valwild wordt gemeld. Bijvoorbeeld een aanrijding met reewild wordt door deze commissie afgehandeld.

Commissie scholenproject

Deze commissie verzorgt tekst en uitleg over de jacht en de rol van de jager bij scholen.

Commissie Wilddiner

Verzorging van het jaarlijkse evenement waarbij de leden van de WBE tezamen komen om te genieten van een heerlijke maaltijd en gezellige avond.

Commissie Kogelschieten

Ter behoeve van de oefening van schietvaardigheid organiseert deze commissie jaarijks de mogelijkheid om op de baan op lopend varken te schieten en men de noodzakelijke drukjacht stempels voor jacht in Duitsland kan verkrijgen.

Commissie Roekenverjaging

Op verzoek van de gemeente ondersteund deze commissie bij het verjagen van roeken in de daarbij aangewezen overlast gebieden.