Samen werken aan een schonere omgeving. U doet toch ook meeOnder deze slogan wordt de natuurschoonmaakdag traditiegetrouw op de derde zaterdag van de maand maart georganiseerd en dit maal in samenwerking met de Gemeente Oude IJsselstreek en de WBE Wisch.

Op zaterdag 21maart trekken wij er weer op uit om samen met andere organisaties de natuur te ontdoen van het zwerfvuil. Hiervoor willen wij ook U van harte uitnodigen.
De Gemeente Oude IJsselstreek zullen alle basisscholen,Verenigingen,Stichtingen en particulieren benaderen. De bedoeling is dat iedereen in zijn eigen jachtveld de wegbermen, bosjes en singels ontdoet van zwerfvuil.

Op deze manier kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan een schoon buitengebied. Het programma voor deze dag is als volgt:
08.30 inloop: Verzamelen bij de Gemeente Werkplaats, De Hogenkamp 10, te Ulft (Industrieterrein De Riezen). De koffie staat klaar.08.45opening De jachthoornblaasgroep van onze WBE zal de opening aanblazen waar na de Wethouder het startschot zal lossen. 09.00start Uitdelen van vuilniszakken en indelen van de vrijwilligers. 12.00 Verzamelen bij de Gemeente Werkplaats. Het zwerfvuil kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde containers.Daarna is er tijd voor een kop koffie, een broodje en een drankje. 12.30 uur Sluiting.

Er mag bij de Gemeente Werkplaats geen asbest aangevoerd worden. De locatie waar asbest wordt gevonden kunt u melden bij de leden van de werkgroep. Verzocht wordt zelf handschoenen mee te nemen.

Nadere informatie omtrent deze schoonmaakdag kan verkregen worden bij Gerrit Boomkamp (06-50807465), Roy Wijkamp (06-53817090) en Peter van Ree (06-12979135).

WIJ REKENING OP UW DEELNAME EN LATEN WE ER SAMEN WEER EEN GEWELDIG SUCCES VAN MAKEN.