Berichtgeving organisatie:

Beste mensen,

Vandaag hebben we als organisatie van de faunadag op Middachten overlegd over het al dan niet door laten gaan van dit evenement.
De situatie rondom het Corona virus gaf hier aanleiding toe.  Het blijft een lastige afweging, toch hebben we de knoop doorgehakt en annuleren het evenement.
De beslissing langer uitstellen was voor ons zelf onverantwoord gezien kosten en menskracht die deze week al moeten worden ingezet.

Ons idee is om binnenkort met de organisatie bij elkaar te komen om dit besluit te evalueren en na te denken of een alternatief vroeg in de zomer of het najaar zinvol is.
Daar komen we op terug.

Organisatie Faunadag Middachten