Bericht afkomstig Jagers vereniging:

Januari en februari zijn dé maanden om broedkorven voor de wilde eend te plaatsen. Het doel hiervan is het vergroten van het nestsucces omdat de eend en het nest worden beschermd tegen predatie. Ondanks dat de wilde eend een van de talrijkste soorten is in Nederland, neemt de soort de laatste jaren in Nederland wel wat in aantal af. Eerder onderzoek van Sovon geeft aan dat dat ligt aan de kuikenoverleving. Sovon en de Vogelbescherming hebben 2020 dan ook uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend.

Oproep: plaats broedkorven en monitor de resultaten
Over het nestresultaat van broedkorven ontbreken harde cijfers. Die cijfers zijn belangrijk om te achterhalen waarom de kuikenoverleving in Nederland slechter is vergeleken met de rest van Europa.

In het kader van het Jaar van de Wilde Eend roept de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden op om broedkorven te plaatsen. Daarnaast willen wij in 2020 en 2021 onderzoeken wat het nestsucces van broedkorven en hooirollen is.

Ook horen wij graag de resultaten. En daarom vragen wij u om dit formulier onder uw leden te verspreiden met de oproep om dat in te vullen.

Pers
Uit het publieke opinieonderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders niet weet wat voor activiteiten jagers in het buitengebied ondernemen ten behoeve van diverse diersoorten en de natuur. Om het plaatsen van eendenkorven en de inzet van jagers onder de aandacht te brengen willen u vragen om dit persbericht in te vullen en naar de lokale media (huis-aan-huisbladen) te sturen.