Bericht afkomstig Jagersvereniging:

Zojuist liet de minister van Justitie en Veiligheid in een brief naar de Kamer weten dat de e-screener voor een periode van twee jaar voorlopig niet meer gebruikt gaat worden. Dit geldt voor jagers die al een jachtakte hebben. De minister besluit dit vanwege problemen in de uitvoeringspraktijk, zoals hij in de brief toelicht. Zo hebben meer jagers en sportschutters dan verwacht een ‘rood scherm’ gekregen op één van de onderdelen van de test. 

In de tussenliggende periode gaat de minister met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de KNSA in gesprek. Wat ons betreft gaat dat vooral over de kwaliteit van de test. 

Wel van kracht voor eerste aanvraag
Wél blijft de e-screener voorlopig van kracht voor mensen die hun eerste akte aanvragen. De minister benadrukt dat de e-screener slechts een onderdeel is van het proces en dat er ook een antecedentenonderzoek en een referentencontrole wordt verricht. Evenals een huiscontrole. Daarmee is het niet meer de computer die bepaalt of iemand een akte krijgt.

De Jagersvereniging blijft dit proces zeer kritisch volgen. Wij denken nog steeds dat zo’n computertest niet in staat is om op de juiste wijze risicofactoren te kunnen voorspellen. Nieuwe jagers wordt dan ook opgeroepen hun ervaringen en uitslagen te delen via het Meldpunt e-screener.

Herbeoordeling jagers met inbeslagname
Voor de jagers die nu hun akte kwijt zijn, geeft de minister aan dat hij ‘geval voor geval’ zal beoordelen. De Jagersvereniging gaat er van uit, dat de snelheid waarmee gehandeld is bij de invoering van de e-screener nu ook aan de dag wordt gelegd voor de behandeling van de mensen die nu reeds getroffen zijn. De meer dan 50 getroffen jagers die zich bij de Jagersvereniging hebben gemelden, worden door ons vandaag persoonlijk geïnformeerd. 

Advies Jagersvereniging blijft van kracht: geen afspraak maken
Wij gaan er van uit dat Lamark, het bureau dat de computertest afneemt, nu alle afspraken voor bestaande aktehouders afzegt en uw geld terugstort. Mocht u onverhoopt toch een uitnodiging krijgen, dan blijft het advies om dit af te zeggen. Verwijs dan vooral naar deze mailing en de brief van de minister.

Laurens Hoedemaker: ‘E-screener niet nodig’
Laurens Hoedemaker, directeur van de Jagersvereniging, geeft aan: ‘Dit is een belangrijke eerste stap. Het is de erkenning dat het huidige instrument en de uitvoering daarvan in gebreke blijven. Wij blijven van de mening dat de e-screener niet nodig is. Wij blijven voorstander van het feit dat jagers een meerjarig digitaal wapenverlof zouden moeten krijgen. En dat de vrijgekomen tijd van de politie wordt ingezet op intensivering van de thuiscontroles.’