Bericht jagersvereniging:

Vandaag, maandag 21 oktober, ontvangen wij twee keer zo veel telefoontjes als normaal. Ze gaan vooral over de e-screener. Twee medewerkers van de afdeling Juridische Zaken en drie regiomanagers staan paraat om alle gesprekken aan te nemen en de vragen van onze leden te beantwoorden. Toch gebeurt het soms dat er geen medewerker direct beschikbaar is. Wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug.

Vijftien meldingen: jachtaktes en wapens ingenomen

Inmiddels hebben we van vijftien leden melding gekregen dat hun jachtakte en wapens zijn ingenomen door de politie naar aanleiding van de e-screener. Opvallend is daarbij dat in een aantal gevallen als reden werd opgegeven dat men ‘rood gescoord’ had op het veld ‘sociale wenselijkheid’. Uit mondelinge toelichting van politieagenten blijkt dat dit betekent dat men twijfelt aan de oprechtheid van de gegeven antwoorden, omdat de test aangeeft dat er ‘te mooi, sociaal wenselijk’ geantwoord is. De Jagersvereniging vindt het absoluut onacceptabel dat een jager daarop zijn akte zou kwijtraken. Bovendien is dat zeker geen reden om per direct, zonder hoor en wederhoor, de akte en de wapens in te vorderen.

Advies: afspraak e-screener pas na januari 2020 maken

Wij adviseren alle jagers die een oproep ontvangen voor de e-screener voor het verlengen van hun jachtakte, deze pas na januari 2020 te gaan doen. Dan loopt u in ieder geval niet het risico om in het jachtseizoen uw akte en wapens kwijt te raken. Bovendien proberen wij in de komende weken de e-screener opgeschort te krijgen.

Let op: de in de brief van de politie genoemde termijn van vier weken waar binnen u de e-screener zou moeten doen, geldt alleen voor de aanvraag van een eerste jachtakte of wapenverlof. Voor verlenging van aktes en wapenverloven geldt dat u de e-screener uiterlijk twee weken voor het moment van verlengen gedaan zou moeten hebben. We adviseren u ook om al gemaakte afspraken voor de e-screener weer in te trekken.

Vervolgactie  Jagersvereniging

We bereiden op dit moment– in overleg met onder andere de KNSA – juridische procedures voor, voor jachtaktehouders van wie nu al hun akte en wapens zijn ingevorderd. Dat zullen naar verwachting kort gedingen zijn, waarin wij een voorlopige voorziening aanvragen. Dit moet ertoe leiden dat de intrekking van de akte en de invordering van de wapens wordt teruggedraaid.

Daarvoor is het nodig dat wij van zo veel mogelijk leden wiens akte en wapens zijn ingevorderd op grond van de e-screener, een concrete melding en de door de politie verstrekte beschikking ontvangen. U kunt deze sturen naar juridische.zaken@jagersvereniging.nl

Wat moet een jager doen bij inname van de akte en wapens?

Het blijkt dat de politie in de verschillende regio’s verschillende procedures hanteert wanneer men de akte en de wapens komt innemen. Wij adviseren u te vragen om een ontvangstbewijs, waarop ten minste staat vermeld welke wapens (merk, kaliber, serienummer) en welke wapenverloven (jachtakte, WM4, etc. met vermelding van de verlofnummers) zijn ingenomen, op welke datum, door welke politiebeambte en voorzien van zijn/haar handtekening. Indien de politie een dergelijk document niet voorhanden heeft kunt u daarvoor ook een handgeschreven verklaring op een kopie van de bijlage van uw jachtakte vragen. Ook adviseren wij u van de ingenomen wapens de richtkijkers te verwijderen en deze niet mee te geven. Bovendien adviseren wij u van de ingenomen wapens foto’s te maken waaruit blijkt in welke conditie deze zijn ingenomen.

Let op: u doet geen afstand van de wapens en hoeft daarom ook geen ‘Afstandsverklaring’ te ondertekenen. Ook niet als de politie aangeeft dat u dat wel zou moeten doen.

Jagers zonder mail of computer: print dit bericht uit en bespreek dit met hen!

Ook vragen wij u om dit bericht uit te printen en te bespreken met jagers die geen beschikking hebben over computer of mail of voor wie de inhoud lastig is.