Bericht afkomstig FBE:

Een rotte van zeven wilde zwijnen is in diverse WBE’s in Oost-Gelderland waargenomen. Ze bevinden zich in een 0-standgebied en veroorzaken wroetschade. Het is van groot belang dat alle wilde zwijnen zo snel mogelijk worden weggenomen. Ook in het kader van AVP.

De wilde zwijnen en/of wroetschade zijn recentelijk waargenomen in WBE IJssel Oost, WBE Zelhem Doetinchem, WBE Steenderen en WBE Hengelo. Ze lopen momenteel rond Klein Dochteren in WBE Lochem. Er is inmiddels één zwijn uit de rotte weggenomen. Iedere WBE beschikt over een machtiging en minimaal 3 wildmerken en sealbags voor bloedafname (de genoemde WBE’s over 7 stuks). Iedere jachthouder is voor afschot gerechtigd en mag de machtiging doorzetten naar andere uitvoerders. Het geschoten zwijn kan na een positieve beoordeling van de jager (gedrag) en van de GP-er (ingewanden) de voedselketen in. Bij abnormaliteiten kan het als biomassa in het veld achter worden gelaten.

Aangezien we het interessant vinden waar de zwijnen vandaan komen (mogelijk is er sprake van meerdere rottes) gaan we meewerken aan een DNA-onderzoek. Dit betreft alleen de wilde zwijnen die op rare/verdachte locaties opduiken, dus niet die in WBE Rekken, WBE Land van Gelre of op de Veluwe worden geschoten. De jager die een wild zwijn in een inverwacht gebied schiet, wordt verzocht een oor af te snijden en in een plastic zakje voorzien van het wildmerknummer in de diepvries te bewaren. Na contact met de WBE wordt beoordeeld of het zwijn daadwerkelijk in aanmerking komt voor dit onderzoek en zo ja, dan ontvangt hij/zij een alcoholpotje voorzien van een etiket en de afschotregistratie waarmee het oor naar WENR te Wageningen verzonden kan worden. De oren worden bewaard tot het moment daar is om het genetisch te laten analyseren. Daar kan geruime tijd overheen gaan. Zodra er nieuws is over de uitkomsten van het onderzoek, worden de WBE’s daarvan op de hoogte gesteld.