Bericht afkomstig LTO Noord:

LTO Noord regio Oost ontwikkelt een mobiele versie waarmee agrarisch ondernemers faunaschade direct eenvoudig online kunnen melden via het faunaschade portaal zodat deze inzichtelijk is voor BIJ12 unit Faunafonds en de provinciale Faunabeheereenheden.

Mobiele versie faunaschade
Initiatiefnemer van de mobiele versie waarmee boeren en tuinders in een paar eenvoudige stappen schade kunnen melden, is Dirk Dekker. Met de mobiele versie kunnen boeren en telers met de smartphone direct foto’s versturen van schade en melding van schade doen. 
Initiatiefnemer Dirk Dekker: ”Melding maken van wildschade is o.a. belangrijk voor het vaststellen van het vrijstellingen en ontheffingenbeleid in de provincies. Het versimpelen hiervan vergroot de deelname door boeren”. 

Hoop op meer schademeldingen
“Ganzen zijn de grote schadeveroorzakers, maar ook mezen zorgen voor problemen in de fruitteelt. Herten, dassen, wilde zwijnen en vossen zorgen eveneens voor schade op akkerbouw- en grasland.” Boeren en telers kunnen per gewas schade melden. Dekker hoopt dat zij met de mobiele versie vaker schade gaan melden. “Niet voor het geld, maar om te monitoren en te signaleren hoe het ervoor staat met de schades. Wanneer de daadwerkelijke faunaschade inzichtelijk wordt, biedt dat meer mogelijkheden om overlast te beperken. Als de overlast toeneemt, kunnen beleidsmakers anticiperen en de juiste maatregelen nemen.” 

Testgroep
Voor de mobiele versie worden testers gezocht. We zoeken boeren uit Oost Nederland die mee willen werken door alvast data uit de praktijk in te zenden.
Meedoen? “De gebruikers in de testgroep krijgen toegang met bestaande inloggegevens. We willen weten of er goed mee te werken valt”.
Maximaal 30 gebruikers kunnen meedoen: aanmelden via deze link.