De provincie heeft de aanvraag voor het gebruik van de lokfluit goedgekeurd en vastgelegd in een besluit.

De lokfluit is als middel alleen toegestaan bij het reguleren van de stand zomerganzen. Het formulier ‘ontheffing standregulatie zomerganzen’ is daarop in FRS aangepast. Jachthouders die gebruik maken van een hard copy van de machtiging worden verzocht de machtiging opnieuw uit te draaien (alleen als hij/zij gebruik van de lokfluit zal maken).

Daarnaast is de ontheffing (zomer)ganzen is met een jaar verlengd.

Let op: Aflopen aanwijzing Nijlgans

De aanwijzing nijlgans loopt per 1 juni af.

De aanvraag voor een nieuwe opdracht (voorheen aanwijzing) ligt al enige tijd bij de provincie en het is onbekend wanneer we het definitieve besluit zullen ontvangen. Tot het zover is, is afschot van nijlganzen niet meer toegestaan.

Afschot tot 1 juni kan nog tot twee weken na dato in FRS worden gemeld.

Informatie afkomstig WBE.