Op dinsdag 28 mei kan er geen gebruik worden gemaakt van het jachtschieten bij schietbaan Jaspers. Deze avond komt dan ook te vervallen.