Vanuit de Politie hebben wij bericht ontvangen dat de jachtaktehouders geen schrijven ontvangen omtrent de verlening van de jachtaktie 2019.

Vanaf 7 januari maar vóór 29 januari dient u een afspraak in te plannen in de online agenda.
Deze staat op: https://www.politie.nl/contact/afspraak-plannen/stap1 op de themapagina Vergunningen en verloven.

De formulieren voor het aanvragen van een jachtakte staan vermeld onder het linkje: https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html#alinea-title-verlengen-van-uw-jachtakte-online-afspraak-maken

U heeft een mail ontvangen van het bestuur van de WBE Gendringen-Bergh. Aan deze mail zijn ook al deze formulieren toegevoegd.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.