Bericht afkomstig Jagersvereniging:

Door de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in België, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een protocol opgesteld. Het ‘Protocol melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver’ beschrijft wat moet worden gedaan bij de vondst van één of meer kadavers van wilde zwijnen. Het protocol is van toepassing in een situatie dat er in Nederland nog geen besmetting van Afrikaanse varkenspest is vastgesteld.

Vondst wild zwijn kadaver

Elk gevonden wild zwijn kadaver, waarbij geen sprake is van een andere duidelijke doodsoorzaak (zoals genoemd bij de criteria), wordt beschouwd als een verdenking.

Criteria

Het wild zwijn heeft:

geen sporen van aanrijding/verkeersongeval
geen sporen van afschot
geen sporen van stroperij

Indien twee of meer van dergelijke kadavers bij elkaar worden gevonden, is sprake van een ernstige verdenking.

Melden
Bij een gevonden wild zwijn kadaver wordt de coördinator van de betreffende provincie gebeld. De gegevens van de grofwild coördinator vindt u hier:
Overijssel j.j.wolkotte@freeler.nl 06 14 94 19 90 (M)
Overijssel h.mittendorff@planet.nl 06 10 25 36 70 (M)
Noord-
Brabant gjmbosman@kpnmail.nl 06 29 01 27 18 (M)
Limburg ckouters@ziggo.nl 06 51 21 11 49 (M)
Limburg ger.wolters-beeren@kpnplanet.nl 06 10 82 29 54 (M)
Gelderland gelderland@faunabeheereenheid.nl 06 53 14 72 04 (M)
Drenthe r.altena@drenthe.nl 05 92 36 53 24 (H)
06 20 13 16 15 (M)
Drenthe p.venema@drenthe.nl 06 27 83 84 92 (M)
05 92 36 54 06 (H)
Groningen r.vos@provinciegroningen.nl 06 21 71 07 73 (M)
Utrecht c.oostenbrink@recreatiemiddennederland.nl 06 54 38 43 51 (M)

De coördinator beoordeelt het karkas en zal bij een verdacht kadaver de NVWA informeren:

vast nummer: 088 – 22 33 773 (alleen op werkdagen tijdens kantooruren)
mobiel: 06 – 29 59 37 63

De NVWA zal een casusnummer van de verdenking verstrekken. Als sprake is van twee of meer kadavers op één plek zal de NVWA aanwezig zijn bij de monstername. In beide gevallen neemt de coördinator het monster, waarbij de volgende zaken worden genoteerd:

vindplaats o.b.v. de Amersfoort coördinaten
datum en tijdstip
staat van kadaver
type monster (bloed/weefselvocht/organen)

Van het kadaver wordt een aantal foto’s genomen. De foto’s worden gestuurd met vermelding van de casusnummer naar de NVWA (afdeling NVIC): nvic@nvwa.nl Het kadaver wordt niet verwijderd van de vindplek. Pas als de laboratoriumuitslag bekend is en er wordt geen AVP aangetoond, wordt het kadaver zoals gebruikelijk is in de provincie afgehandeld.

Met vriendelijke groet,

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Afdeling Ecologie