Ook dit jaar is de WBE Genderingen-Bergh weer aanwezig op de winterfair in Engbergen. Wij zullen ons als vereniging presenteren en de activiteiten van de verschillende commissies uitleggen aan de geïnteresseerde bezoekers. Daarnaast wordt onze collectie opgezette dieren getoond en delen wij de inmiddels bekende hapjes uit tijdens de wildproeverij. We serveren verschillende hapjes o.a. goulash.

Dit jaar willen wij ook in het bijzonder aandacht besteden aan het project ‘Paradijs voor de patrijs’. Binnen dit project wil men de leefgebieden voor akkervogels verbeteren, in het bijzonder die van de patrijs. Door het inzaaien van kruidenrijke akkerranden bieden we broedgelegenheid, dekking en voedsel. Niet alleen voor de patrijs maar ook voor andere akkervogels zoals de gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik. Ook de nodige insecten en in het specifiek bijen profiteren van deze akkerranden en hun bloemen weelde.

Om deze activiteiten te promoten delen wij zakjes met zaadmengsel uit, rijk aan bloemen en zaden. Deze zakjes zijn genoeg voor circa 25 vierkante meter. Om deze zakjes te kunnen vullen hebben wij een hele genereuze donatie mogen ontvangen van de firma Schieven in de vorm van het zaad om de zakjes mee te kunnen vullen.

Mede via deze weg willen wij de firma Schieven nadrukkelijk bedanken voor deze donatie en daarmee hun steun aan het project!