Handreiking organisatie beperkte bewegingsjacht
De Jagersvereniging presenteert een handreiking voor de beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen ter ondersteuning van veilige en effectieve bewegingsjachten in Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat deze ‘beperkte bewegingsjacht’ in Nederland toe om zo jachthouders extra mogelijkheden te geven om de dichtheden van het wilde zwijn te verlagen.

Bekijk hier de handreiking