Afrikaanse varkenspest.

In september is bij meerdere zwijnen in België Afrikaanse varkenspest (AVP) geconstateerd. Het risico op verspreiding richting Nederland is hoog. Het ministerie, de provincie en de FBE zijn daarom regelmatig in overleg, zoals u in de laatste nieuwsbrief van de FBE heeft kunnen lezen.

Om het risico van verspreiding van AVP zoveel mogelijk te verkleinen, is het van groot belang dat het nulstandbeleid geheel wordt nageleefd. Onze WBE heeft daarvoor afgelopen voorjaar een machtiging wild zwijn ontvangen. In een paar WBE’s leven wilde zwijnen, in andere komen wilde zwijnen niet of sporadisch voor. Mocht er onverhoeds een worden waargenomen, dan is het van groot belang dat deze direct met het kogelgeweer wordt gedood.

De machtiging zal binnen onze WBE naar alle jachtvelden worden doorgezet, zodat ieder zwijn geschoten kan worden. Tevens de vraag aan de jachthouders om ook de machtiging aan hun combinanten te verlenen.

Zodra een wild zwijn wordt geschoten kunt u contact opnemen met Bennie Striekwold. De WBE heeft twee “loodjes”.  Ook hebben wij de beschikking over een middel om het bloedmonster te kunnen afnemen.

Denk er aan dat altijd een bloedmonster door een GP-er moet worden afgenomen. Wordt een ziek zwijn geschoten (loopt alleen en staat onvast op de poten) of worden een of meerdere dode wilde zwijnen gevonden, dan beschouwen we ze als verdacht. Houdt 5 meter afstand, raak het dier niet aan en bel de NVWA: 045-546 31 88 en de FBE 0570-746 018.

Toelichting op de ontheffing (deze tekst is ook opgenomen in de ontheffing):

 De toelichting op de ontheffing grofwild, soort specifiek wild zwijn geeft aan op welke wijze u de ‘machtiging wild zwijn’ dient in te zetten t.b.v. handhaving van de 0-stand en voor afschot zieke en/of verminkte dieren.

Zijnde:

– vanaf heden tot 1 juli 2019;
– 24 uur per dag;
– met gebruik van kogelgeweer, (voor dieren niet zichtbaar) kunstlicht en restlichtversterker;
– met gebruik van geluiddemper, mits toestemming WWM;
– met gebruik van een toegekend wildmerk voor vervoer buiten het jachtveld;
– u dient vooraf de regionale meldkamer van de politie te melden als u van een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang van de machtiging gebruik gaat maken;
– het afschot dient binnen 24 uur in FRS te worden geregistreerd;
– van ieder wild zwijn in een nulstandgebied buiten de Veluwe dient een GP-er een  bloedmonster af te nemen en in te sturen. Medewerking is verplicht;
– Bij vermoeden van zieke zwijnen of bij vondst van een of meerdere dode wilde zwijnen,  direct NVWA bellen: 045-546 31 88. Blijf op 5 meter afstand van het dier, raak het niet aan;
– het gebruik van lokvoer is toegestaan;

Deze voorschriften zijn bindend, de ontheffing en de algemene voorschriften zijn ter informatie. De ontheffing en de algemene voorschriften hoeft u niet meer in het veld te kunnen tonen.