We mochten op de zaterdagmorgen maar liefst 41 deelnemers begroeten. De koffie met cake werd aangeboden door onze WBE.

Elke schutter had weer de mogelijkheid om zijn geweer te laten controleren door een deskundige persoon van Schmithüsen. Het grofwild in de schiesskino is door menigeen met passie beschoten, wat regelmatig leuke taferelen opleverde. Bijvoorbeeld een schot door het puntje van de staart van een keiler, probeer het maar eens. De sfeer was weer helemaal top.

We hebben dit jaar voor het eerst een verloting gehouden voor de schutters. 3 prijzen in de vorm van cadeaubonnen aangeboden door de WBE en te besteden bij MRJ Products.

De eerste Prijs a € 50,- is gewonnen door R.Sloot De tweede Prijs a € 20,- is gewonnen door T.Venneman De derde prijs a € 10,- is gewonnen door J.Sluiter

Als organisatie willen wij iedereen bedanken voor het sportieve samen zijn, en hopen jullie volgend jaar weer in grote getalen te mogen begroeten.
Namens,Ruben & Willie,wensen we iedereen een succesvol jachtseizoen en Waidmannsheil.

Met vriendelijk Jagersgroet,
Theo Pothoff