Door de FBE zijn wij gevraagd om het beheer van wilde zwijnen tijdens de maisoogst nogmaals onder de aandacht te brengen.

Door de aanhoudende droogte is de maïsoogst vroeger dan normaal. Op sommige percelen is de maïs allang binnen.

Sinds vorig jaar is het toegestaan om tijdens de oogst wilde zwijnen te doden, zowel in leefgebieden als in nulstandgebieden. Om effectief te kunnen beheren en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen zijn in samenwerking met de Jagersvereniging een zevental aandachtspunten opgesteld, zie de bijlage. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Aandachtspunten bij het reguleren van wilde zwijnen tijdens het oogsten van landbouwgewassen