Op verzoek van de FBE is de ontheffing ganzen aangepast. De wijzigingen zijn:

–       Afschot is toegestaan van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang;

–       Het gebruik van de geluiddemper is toegestaan, mits toestemming wet wapens en munitie.

Dit heeft betrekking op de volgende lopende machtigingen:

–       Standregulatie zomerganzen

–       Schadebestrijding zomerganzen

 

De machtigingen zijn hierop aanpast en is het  nieuwe besluit aan ‘mijn documenten’ toegevoegd. De machtigingen zijn per direct beschikbaar.