Zoals alle andere verenigingen en instanties die privacy gevoelige informatie verwerken moet ook WBE Gendringen-Bergh voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het gemak van de leden hebben wij alle relevante informatie in een Privacy verklaring  samengevat. Daarnaast zijn de bestuurs- en commissieleden op de hoogte over hoe te handelen met betrekking tot privacy gevoelige informatie.

Naast deze privacy verklaringen zult u op aankomende WBE activiteiten het onderstaande bord aantreffen. Omdat op dergelijke activiteiten foto’s genomen worden is dit is een verplichting vanuit de AVG Wetgeving.