Nog steeds blijkt dat Nederlandse jagers bij het boeken van een jachttrip bij het Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van “Kundigen Person” en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten.

De Wildhygiëne wet- en regelgeving in Duitsland en Nederland verschillen. Zo mag in Duitsland valwild niet in het verkeer worden gebracht (ook voor eigen gebruik) en moet elk stuk zwartwild (ook voor eigen gebruik) op trichinen worden onderzocht. De in Nederland Gekwalificeerde Persoon (op basis van de cursus Wildhygiëne) mag uitsluitend in Nederland geschoten wild beoordelen. Als hij in Duitsland wild wil onderzoeken en beoordelen, moet hij Kundigen Person zijn en dus de Duitse cursus gevolgd hebben.

Nu deze mogelijkheid willen wij u gaarne bieden. Wij hebben dhr. Frank Martini bereid gevonden om deze cursus in Nederland te geven.

Op zaterdag 20 januari en zaterdag 24 februari 2018 organiseren wij de “Schulungslehrgang zur Kundigen Person”. De cursus is conform de Duitse regelgeving en er wordt geen examen afgenomen. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven certificaat Kundigen Person. Het certificaat is voor onbepaalde tijd en in de gehele BRD geldig.

Het dagprogramma is als volgt:
09.30 uur inloop (koffie) 10.00 uur aanvang cursus, de theorie. De cursus wordt gegeven in het Duits. 12.00 uur pauze (soep en broodjes) 13.00 uur praktijk, er zal een stuk wild worden ontweid en u krijgt hier uitleg over. 15.00 uur sluiting.

De kosten bedragen € 60,00. Dit is echt een sterk gereduceerde prijs.

Wij kunnen, mede gezien het praktijk programma maximaal 20 personen per dag plaatsen. Deelname is dus op basis van binnenkomst. Vol is Vol !!

Aanmeldingen uitsluiten via e-mail. Gaarne de volgende gegevens vermelden: Voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats en uw geboortedatum. Dit is belangrijk voor het uitschrijven van het certificaat. (gjmevers@kpnmail.nl)

Met vriendelijke jagersgroet namens het bestuur,

Gerard Evers.