Namens het Bestuur en de Jachthoornblaasgroep van de Wildbeheereenheid Gendringen – Bergh heb ik het genoegen u en uw gezinsleden te mogen uitnodigen voor de St. Hubertusviering op zondag 5 november 2017.

Het is tevens een jubileumviering, voor de10e maal zijn wij te gast in de St. Martinuskerk in Megchelen. Pastor Mia Tankink zal in deze viering voorgaan. Tijdens het spelen van de muziekstukken zal er op de achtergrond een prachtige fotocollage meelopen, die de sfeer van het muziekstuk zal ondersteunen, echt uniek.

De viering, welke een oecumenisch karakter heeft, zal plaatsvinden in de RK kerk St. Martinus te Megchelen. Aanvang 10.00 uur. Ook het kerkkoor zal wederom hun medewerking aan deze viering verlenen.

U wordt vriendelijk verzocht als jager / drijver “in het groen” te komen. Aan de drijvers wordt verzocht hun drijverstok mee te nemen. Ook de honden zijn weer van harte welkom.

Na de viering zullen de jagers, drijvers, de drijverstokken en de honden de St. Hubertus zegen ontvangen. Bij goed weer zal dit plaatsvinden in het Martinuspark, achter de kerk.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie en een stevige maaltijdsoep nog even na te praten bij Zalencentrum Jan ter Voert. De kosten voor de maaltijdsoep bedragen € 6,00.

Wij hopen u en uw gezinsleden op deze dag dan ook welkom te mogen heten.

Met vriendelijke jagersgroet namens het bestuur en de jachthoornblaasgroep,

Gerard Evers.