Bericht afkomstig FBE Gelderland

Namens de Jagersvereniging en de Faunabeheereenheid kan ik u mededelen, dat wij met de provincie Gelderland overeenstemming hebben bereikt over het mogen schieten van uittredende wilde zwijnen bij het oogsten van maïs en andere gewassen.
In bijgesloten document ontvangt u enige adviezen over hoe deze handeling het beste kan worden uitgevoerd.
Wij verzoeken u deze informatie, wanneer u met wilde zwijnen te maken heeft met uw leden te delen.

Klik hier om het bestand te openen: Aandachtspunten bij het reguleren van wilde zwijnen tijdens het oogsten van landbouwgewassen