Bij de invoering van de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 is een passage opgenomen waarin het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst niet langer is toegestaan [Art. 3.4a Regeling Natuurbescherming]. Omdat het gebruik van deze lokmiddelen essentieel is om soorten op de landelijke vrijstellingslijst op een goede manier te bejagen, kaartte directeur Laurens Hoedemaker deze kwestie aan op hoog niveau bij het ministerie van Economische Zaken. Dit gesprek vond 16 augustus jongstleden plaats. Het ministerie geeft aan dat de passage gelezen kan worden als een totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij de bejaging van vos, houtduif, konijn, Canadese gans, kauw en kraai. Ook gaf men aan dit niet op korte termijn te zullen repareren

Lees Meer, Klik Hier