Als WBE hebben wij 66 stemmen gekregen. Elke stem was € 3,59 waard zodat de penningmeester een bedrag van € 236,94 kreeg bijgeschreven.

Hiervoor willen wij de leden die een stem hebben uitgebracht op onze WBE hartelijk voor bedanken.