De nieuwe Gelre Update staat weer online, ook aan onze WBE wordt nog aandacht geschonken.

Tekst afkomstig KJV/Wim Broens;‘Geen nastoot meer van de winter en inmiddels genieten we van de voorjaarsperiode met de ontluikende natuur. De tijd waarin planten en dieren in allerlei vormen weer actief worden. Voor ons de gelegenheid om biotoopprojecten op te pakken en tegen de tijd dat u dit leest kennen we de resultaten van tellingen van veel soorten. Die van herten en wilde zwijnen volgen op een later tijdstip. Voor de beheersoorten leidt dat tot afschotplannen, voor de overige soorten hebben we dan weer een formeel beeld van de stand, van belang voor de uitoefening van de jacht.

Het Faunaplan Jacht en Vrijstellingen is in Gelderland tijdig vóór 1 maart door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Helaas was dat niet in alle Provincies het geval en dat leidde tot veel vragen. Gaarne herinner ik u nog aan de plicht van alle jachthouders om per kwartaal de afschotcijfers te registreren in FRS, welke op WBE niveau worden gebundeld.

Voor de Natura2000-gebieden wordt er thans door de Jagersvereniging samen met Provincie/FBE hard aan gewerkt om tijdig volledige duidelijkheid te kunnen verschaffen over wat nu precies wel en niet kan in die gebieden. Ook op andere fronten was de Jagersvereniging afgelopen tijd actief in Gelderland.

Verder lezen in de Gelre Update? Lees de nieuwsbrief hier