De Jagersvereniging verzoekt haar leden om de grondgebruikers van de grond waarop zij schadebestrijding uitvoeren te informeren over bovenstaande gang van zaken.
Tevens roept de Jagersvereniging haar leden op om grondgebruikers de schade te laten melden bij BIJ12, unit Faunafonds.
Melden is kosteloos, om voor een schadevergoeding in aanmerking te komen moet de grondgebruiker een behandelbedrag betalen van € 300,00. Melden kan op www.faunaschade.nl

Het behandel bedrag is € 300,00, en telt voor het gehele jaar telt voor het gehele bedrijf. Meerdere schade meldingen brengen dus niet aanvullende kosten met zich mee. Per schade melding is er wel een eigen risico van 5% met een maximum van €250.

Momenteel wordt er (bijna) geen schade gemeld bij het Faunafonds. Nu is het zo dat de WBE haar ontheffingen alleen kan behouden als er schade wordt ingediend. Het verzoek is dus gericht aan de grondgebruikers/jager binnen onze WBE om in elk geval de schade te melden.

Willen wij onze ontheffingen houden zal er dus schade gemeld moeten worden!