Bericht afkomstig FBE Gelderland:

In navolging op de berichtgeving van de Jagersvereniging over de Landelijke Vrijstellingslijst kunnen wij u mededelen dat ons Faunabeheerplan ‘Jacht en Vrijstelling’ tijdig bij de provincie is ingediend en dat Gedeputeerde Staten vóór 1 maart het plan heeft goedgekeurd. Het plan is per 1 maart 2017 van kracht.
Er zijn in Gelderland dus geen belemmeringen om uitvoering te geven aan de regelingen landelijke en provinciale vrijstelling. De diersoorten die volgens de provinciale vrijstelling gedood mogen worden zijn de roek, de spreeuw en de woelrat, allen onder bepaalde voorwaarden.

Zie ook onze nieuwsbrief van februari en onze website: www.faunabeheereenheid.nl/gelderland