Bericht afkomstig Nederlandse Jagersvereniging

Onlangs werd de laatste 10 kilometerzone opgeheven. In het Dossier Vogelgriep leest u terug hoe we u laatste maanden hebben geïnformeerd over de gang van zaken rond de uitbraken van vogelgriep en de daaruit voortkomende (jacht-)beperkingen. Op deze pagina vindt u ook de updates over onze belangenbehartiging voor de Nederlandse jagers, met het opheffen van het landelijk jachtverbod op 9 december 2016 als hoogtepunt.

Dossier vogelgriep