Normaliter wordt jaarlijks de Duivendag georganiseerd door de WBE Gendringen-Bergh. Echter, heeft het bestuur het besluit genomen om deze af te lasten in verband met de vogelgriep.
Er is vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf in Rees, daarmee is er binnen een straal van 10 kilometer een jachtverbod van kracht op waterwild en het verstoren ervan. Deze straal ‘snijd’ door een groot gedeelte van onze WBE. Met als gevolg dat er in een gedeelte van de WBE het waterwild WEL vrij bejaagbaar is en een gedeelte NIET. Tevens is het vervoeren van geschoten waterwild door de afgezette zone strafbaar.

De aanleiding voor de afgelasting is het feit dat de WBE niet verantwoordelijk kan en/of wil zijn voor o.a. de volgende punten:
– Algemene verstoring van het waterwild over een groot gebied (met verspreiding tot gevolg)
– Misverstanden over waar wel/niet gejaagd mag worden op waterwild
– Het onbewust plegen strafbare feiten van jagers
– Negatieve publiciteit
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, danken wij u voor het begrip en kijken wij uit naar een volgende vogelgriep-vrije editie in 2018.

Namens de Duivendag-commissie:

Robert Klein-Obbink
Willy Bramel
Peter van Ree
Thijs Pothoff
Bennie Striekwold