Bericht afkomstig FBE:

Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van het digitale Faunabeheer Magazine. Hierin besteden we vooral aandacht aan de nieuwe Wet natuurbescherming die vanaf 1 januari van kracht is. Met dit nieuwe communicatiemiddel willen wij u nog beter informeren. U kunt deze, indien gewenst, printen of vergroten voor de leesbaarheid. Dit geheel naar uw eigen persoonlijke wensen en gebruiksgemak. Via onderstaande link kunt u het magazine bekijken:

FAUNABEHEER MAGAZINE, januari 2017
http://magazine.natuurlijkcommunicatie.nl/Faunabeheermagazinejanuari2017/

Dit bericht is via FRS verzonden aan alle in FRS ingeschreven jachthouders, wbe bestuurders en grondgebruikers in de provincie. Dit magazine zal tevens worden gepubliceerd op onze website.

Wij begrijpen dat een nieuw communicatiemiddel gewenning vergt. Toch menen wij u op deze wijze optimaal van dienst te zijn en u te informeren. Indien u opmerkingen en/of suggesties heeft dan horen wij dit graag. Uw reacties zijn welkom via onze FBE contactgegevens.

NB. Bij wijzigingen in uw email-adres: wijzig deze zelf bij uw persoonlijke gegevens in FRS of neem contact op met uw WBE secretaris.