Bericht afkomstig Jagersvereniging

Zojuist werd door het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt dat op een legkippenbedrijf in het Friese Abbega het vogelgriepvirus is vastgesteld. Dit betekent dat er extra maatregelen zijn afgekondigd om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Voor jagers is er een verbod ingesteld op het bejagen van wilde watervogels en het ondernemen van jachtactiviteiten die wilde watervogels kunnen verstoren in een zone van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf. Via deze link kunt u op eenvoudige wijze zelf controleren of uw jachtveld in de 10-kilometerzone ligt.

Weidelijkheidsregels
Gisteren, 12 december, deed de Veiligheidsregio Friesland een oproep om niet meer het veld in te gaan. Dit in verband met de honderden dode smienten die in de provincie gevonden zijn en die mogelijk zijn besmet met het vogelgriepvirus. De oproep van de Veiligheidsregio Friesland kwam na de mededeling van het ministerie van Economische Zaken dat vrijdag jl. bekend maakte dat het landelijke jachtverbod was opgeheven. Het besluit van het ministerie is gebaseerd op een advies van het landelijk deskundigenteam aan de staatssecretaris. Juist smienten vertonen van nature intensief trekgedrag tussen slaap- en foerageergebieden, waarbij ze elkaar in grote aantallen ontmoeten, mengen en trekafstanden van 500 meter tot 10 kilometer afleggen. Er is bovendien geen bewijs dat een internationale virusbesmetting door lokale maatregelen kan worden beperkt.

Als landelijke belangenbehartiger wijzen we u graag op onze weidelijkheidsregels, die aangeven dat u jaagt met respect voor de omgeving. Dat betekent dat wij er als vereniging vanuit gaan, dat u uw verantwoordelijkheid neemt en uw keuze om wel of niet te jagen mede baseert op de plaatselijke omstandigheden.

RIVM
Daarnaast willen we u laten weten dat het RIVM aangeeft dat het huidige vogelgriepvirus niet gevaarlijk is voor mensen.

Maak melding
Tot slot doen wij u nogmaals het verzoek om melding te maken wanneer u meer dan drie dode watervogels op één plaats aantreft. Het meldnummer vindt u hier.