Tekst afkomstig van Jagervereniging

Vandaag nam Reinier Enzerink, Haagse belangenbehartiger, deel aan het Technisch Uitvoerings Overleg over vogelgriep op het ministerie van Economische Zaken. Directeur Laurens Hoedemaker nam deel aan het Bestuurlijk Overleg.

In het Technisch Uitvoerings Overleg vroeg Enzerink nogmaals om verduidelijking van de Regeling op het punt van “jachtactiviteiten die watervogels kunnen verstoren”. Wij hadden op maandagmiddag 21 november ook al per brief aangegeven wat onze interpretatie van de Regeling op dit punt is. Het ministerie wil nog geen bevestiging van onze interpretatie geven, maar spreekt deze ook niet tegen. We handhaven de uitleg dat het doen opvliegen van enkele watervogels niet gezien moet worden als verstoring in de zin van deze Regeling.

In het Bestuurlijk Overleg gaf Hoedemaker nogmaals aan dat de Jagersvereniging ernstige twijfels heeft over nut en noodzaak van de jachtbeperkingen. Het ministerie gaf te kennen onze brief daarover in goede orde ontvangen te hebben. Deze brief is echter nog niet besproken in het Deskundigenberaad, omdat deze eerst moest adviseren over de uitbraak op het vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen.

EZ heeft toegezegd onze brief zo spoedig mogelijk in het Deskundigenberaad te agenderen. Dat beraad komt vanmiddag weer bijeen. Op ons verzoek zal EZ tevens contact opnemen met de experts in Mecklenburg-Vorpommern, de Duitse deelstaat waar ook vogelgriep op een pluimveebedrijf is vastgesteld, maar waar in overleg met het vooraanstaande Friedrich-Löfflerinstituut geen jachtverbod is ingesteld.

Voorlopig blijven de jachtbeperkingen maatregelen zoals ze zijn. Zodra er aanpassingen in de jachtbeperkingen plaatsvinden, brengen wij u daarvan op de hoogte door middel van een nieuwsmail.