Bericht afkomstig van FBE Gelderland

De aanvullende maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van vogelgriep die staatsecretaris Van Dam op 14 november jl. heeft getroffen, blijven ongewijzigd van kracht: jacht, beheer en schadebestrijding op watervogels is verboden, maar ook jachtactiviteiten waarbij watervogels kunnen worden verstoord.

In overleg met de provincie houdt de FBE Gelderland vast aan haar visie: de machtigingen schadebestrijding winterganzen, nijlganzen, meerkoeten en knobbelzwanen blijven tot nader order gesloten. Alle overige machtigingen zijn actief inzetbaar, mits watervogels niet worden verstoord. Hoe dat te interpreteren?

Het is aan de jachthouder te bepalen of het uitvoeren van jacht, beheer of schadebestrijding een risico oplevert watervogels te verstoren. Daarbij maakt het niet uit welk diersoort wordt bejaagd, maar of er watervogels zouden kunnen worden verstoord. Dat verschilt per gebied en zelfs per dag. In waterrijke gebieden, uiterwaarden, percelen met oogstresten of nabij eendenputten is afschot niet raadzaam, de kans is groot dat er veel watervogels aanwezig zijn en verstoord worden. U kunt uw jacht zo aanpassen dat u dat risico vermijdt, maar soms is het nodig de jachtactiviteiten te annuleren.

Hebt u besloten de jachtactiviteiten deels of geheel doorgang te laten vinden en vliegen er onverwachts toch watervogels op, dan zal er eerder gehandhaafd worden bij verstoring van grote groepen vogels, dan bij enkele. Staak in die situatie de jachtactiviteiten. Het ligt voor de hand dat meer watervogels in de buurt zijn. Een paar keer enkele vogels verstoren, wordt dan snel een redelijk aantal.

Neem geen onnodige risico’s verdere verspreiding van vogelgriep te bevorderen.