Bericht afkomstig van Jagersvereniging:

Vanuit het veld hoorde ik dat  jagers behoefte hebben aan nadere uitleg op het punt van “jagen in gebieden waar dit watervogels kan verstoren”. De interpretatie die de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging aan die bepaling in de Regeling ter preventie van de Vogelgriep geeft is dat men niet moet gaan jagen in gebieden waar zich op dat moment grote hoeveelheden watervogels bevinden. Het (doen) opvliegen van een of enkele watervogels tijdens het jagen is volgens de Jagersvereniging vergelijkbaar met de verstoring die een willekeurige voorbijganger zou kunnen veroorzaken en wordt volgens de Jagersvereniging niet gezien als handelend in strijd met de Regeling.

Deze interpretatie is getoetst bij het ministerie van economische zaken. Het ministerie heeft deze interpretatie niet van de hand gewezen. Zie onderstaande brief waarin we dit voorleggen aan het ministerie, en waarin we vragen om verduidelijking op het punt van de intrekking van ontheffingen en vrijstellingen.

– brief Jagersvereniging aan ministerie met nadere uitleg

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Laurens Hoedemaker
Directeur