Verzoek ontvangen van FBE en DWHC

Het meeste grofwild dat wordt geschoten is gezond en in goede conditie. Af en toe worden er dieren aangetroffen die wat onder de leden hebben. Recentelijk zijn enkele edelherten aangetroffen met grote wonden op de rug. Wij vragen hiervoor uw aandacht.

Medio oktober is op Planken Wambuis een dood edelhert aangetroffen met grote wonden op de rug. Een tweede edelhert met identieke wonden is vlak daarna geschoten en wordt momenteel door Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) onderzocht, zie foto 1. In dezelfde periode is op Veluwezoom een edelhert met vlekken op de rug waargenomen en is begin november ten zuiden van Hoenderloo een mank edelhert geschoten. Deze bleek soortgelijke wonden op de rug te hebben, zie foto 2. DWHC had interesse in dit laatste dier, maar doordat het rottingsproces al was ingetreden, kon het niet meer worden onderzocht. De huidafwijking zou het gevolg kunnen zijn van de grote aantallen hertenluisvliegen en ernstig schuren. In theorie zou dat ook bij damherten en reeën kunnen spelen.

In samenspraak met Vereniging Wildbeheer Veluwe verzoeken wij u herten en reeën met vreemde wonden op de rug en flanken direct te melden en medewerking te verlenen aan het onderzoek van DWHC. Het is van belang te achterhalen wat deze dieren precies onder de leden hebben en mogelijke verspreiding te kunnen voorkomen.

Treft u een dood hert of ree aan of blijkt het na afschot verdachte plekken op het lichaam te hebben, dan geldt een 100% toonplicht bij de grofwild/reewildcoördinator van uw WBE. U onderneemt de volgende stappen:

  1. Waarschuw direct uw grofwildcoördinator. Hij informeer de WBE en FBE;
  1. Neem foto’s van het hert/ree en de wonden;
  1. Neem contact op met DWHC via DWHC/meldingsformulier of bel 030-253 79 25
  1. Volg de instructies van DWHC op.

Leg waarnemingen van zieke herten/reeën vast op foto of film en informeer z.s.m. uw grofwildcoördinator. Hij zal de WBE en de FBE informeren en de vervolgstappen overleggen. Zieke herten en reeën kunnen op machtiging jaarrond van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang worden geschoten. Bij aangereden dieren neemt u zoals gebruikelijk contact op met de politie (0900-8844). De afhandelaar wildaanrijdingen zorgt voor de juiste afhandeling zoals hierboven beschreven.

DWHC

Het Dutch Wild Health Centre is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt. Het instituut is te allen tijde telefonisch bereikbaar. Na het melden van een dood dier wordt beoordeeld of het kadaver voor onderzoek wordt opgehaald. Aan de melding zitten geen kosten verbonden. De inzender krijgt altijd uitslag van het sectierapport. Uitslag van dit onderzoek zal door de FBE worden gepubliceerd.

Foto 1: geschoten edelhert op Planken Wambuis, oktober 2016
foto1

Foto 2: geschoten edelhert in WBE Midden Veluwe, november 2016

foto2