Bericht afkomstig van de Jagersvereniging.

Op 22 november 2016 stuurde staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat de huidige beperkingen ten gevolge van de vogelgriep in Nederland van kracht blijven.

Ook de beperkingen voor de jacht blijven bestaan, ondanks bezwaren van de Jagersvereniging. Wij stuurden op maandagochtend 21 november een brief aan het ministerie, waarin we laten zien dat op geen enkele manier is aangetoond dat de jachtbeperkingen effect zouden hebben op het inperken van de verspreiding van vogelgriep.

Het is niet uit te leggen dat jagers geverbaliseerd worden als ze watervogels verstoren, terwijl boeren tegelijkertijd ganzen mogen verjagen met vlaggen, knalapparaten en lasers en het leger oefeningen houdt boven waterrijke gebieden als de Lauwerszee en de IJssel.

De Jagersvereniging beraadt zich op nadere stappen en blijft er bij de overheid op aandringen haar ongefundeerde en onzinnige beleid op dit punt te herzien.

De brief van de Jagersvereniging aan het ministerie van Economische Zaken vindt u hier:
brief Jagersvereniging aan Ministerie Economische Zaken
kamerbrief update

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Laurens Hoedemaker
Directeur

Vogelgriep
Meer informatie over de vogelgriep

Vogelgriep is een virus dat voorkomt bij een aantal vogelsoorten. Er zijn vele soorten vogelgriep.

Lees verder