Aanvulling FBE:

De staatssecretaris van Economische zaken heeft gisteravond (14-11) aanvullende maatregelen getroffen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.
Vanaf vandaag geldt er een verbod op jacht, beheer en schadebestrijding op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels kunnen worden verstoord.
In Gelderland zijn tot nader order de volgende machtigingen voor beheer en schadebestrijding gesloten:

–      Schadebestrijding winterganzen
–      Aanwijzing nijlgans
–      Meerkoeten in combinatie met wintergraan
–      Meerkoeten in combinatie met grasland
–      Schadebestrijding knobbelzwaan.
Ook is het verboden watervogels die op de landelijke (Canadese gans) en/of provinciale vrijstellingslijst staan te bejagen, te doden en te verstoren.
Dat geldt eveneens voor de jacht op de wilde eend.

Daarbij zijn ook andere activiteiten waarmee watervogels kunnen worden verstoord, zoals het jagen op hazen in een waterrijkgebied met watervogels verboden. Daardoor is ook jacht, beheer en schadebestrijding op overige soorten in het Rivierengebied en waterrijke gebieden maar beperkt mogelijk.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Tekst afkomstig Rijksoverheid – Jacht op waterwild gesloten per 14-11-16 – 19:51

Aanvullende maatregelen vogelgriep

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden.

Europa

De aanvullende maatregelen worden uit voorzorg genomen nadat pluimveebedrijven in Hongarije, Duitsland en Oostenrijk besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus H5N8. De getroffen landen hebben maatregelen genomen, zoals het ruimen van de vogels en de instelling van een vervoersverbod. Uit analyse van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat er geen risicovolle transporten vanuit deze regio’s naar Nederland hebben plaatsgevonden.

Rotterdam

Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels gedood. De andere vogels in dit park hebben tot nu toe geen verschijnselen van vogelgriep en worden binnen gehouden. De gezondheid van deze dieren wordt in de gaten gehouden. Het dierengedeelte is voor het publiek afgesloten.