Tekst afkomstig van de Nederlandse Jagersvereining;

Geachte leden van de Jagersvereniging,

Uit onderzoek blijkt dat de dode kuifeenden en futen die deze week bij Monnickendam gevonden werden vogelgriep van het virustype H5N8 hadden. Dat is hetzelfde virus dat in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Hongarije in wilde watervogels werd aangetroffen. Vogelgriep H5N8 is besmettelijk en dodelijk voor vogels. Tot op heden is nog niet aangetoond dat mensen er ook ziek van kunnen worden.

Het ministerie van Economische Zaken bekijkt morgen of er aanvullende maatregelen ingesteld moeten worden. Het vervoersverbod voor commercieel pluimvee en het ophokgebod blijven van kracht. Die ophokplicht geldt overigens ook voor roofvogels. Zodra er nieuws is melden wij dat op onze website en in een nieuwsbericht.

De volledige tekst van de regeling vindt u hier.

Oproep jagers: meld dode (water)vogels
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept haar leden op om dood gevonden (water)vogels te melden. In het kader van de vogelgriepmonitoring is het nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC graag gemeld krijgt voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels. Melden kan via de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Laurens Hoedemaker
Directeur