Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de extra ledenavond 2016. Deze wordt gehouden op Maandag 21 november 2016 bij Camping Scholtenhof, Oude IJsselweg 24, Etten. Aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar om 19.45 uur.

Zoals de voorzitter reeds heeft aangegeven tijdens ons wilddiner is het een verplichting dat elke jachtcombinatie hierbij aanwezig is. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Agenda:

  1. Opening door de
  2. Groenproject gemeente Oude IJsselstreek
  3. Verhuur gronden gemeente Oude IJsselstreek
  4. Nieuwe Wet Natuur (verplichting voor de jachthouder).
  5. Toelichting aanpassing statuten en huishoudelijk reglement (indien beschikbaar) i.v.m. de invoering van de Nieuwe Wet
  6. Fauna Registratie Systeem (FRS). Ook hier een wettelijke verplichting vanuit wet voor elke jachtcombinatie. Heeft ook directe gevolgen voor de afgifte van de jachtakte in
  7. Akkerrandenbeheer in relatie tot het project “samen voor de patrijs”. Frans ter Bogt zal hierover een presentatie
  8. Sluiting

In het kader van de invoering van de Nieuwe Wet Natuur per 1 januari 2017 willen wij u graag bijpraten. Statuten en het huishoudelijk reglement zullen aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Er zijn “verplichtingen” voor u als jachthouder maar ook de combinanten zullen zich moeten inspannen om het administratief (in het FRS) goed te regelen. Het is zeker niet meer vrijblijvend. Hier moeten we dus samen onze verantwoordelijkheid nemen.

Ik vertrouw erop dat van elke jachtcombinatie iemand aanwezig is.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Gerard Evers