Tekst afkomstig van de Nederlandse Jagersvereining, originele bericht hier te lezen.

 

Geachte leden van de Jagersvereniging,

Op woensdagavond 9 november besloot staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophokgebod voor pluimvee in te stellen. De reden daarvoor is dat er bij Monnickendam dode watervogels zijn gevonden die de ernstige variant (H5N8) van vogelgriep zouden kunnen hebben. Er is geen jachtverbod ingesteld.

Over vogelgriep
In de afgelopen twee weken werd in onder andere Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen en Hongarije de ernstige variant van vogelgriep (H5N8) aangetroffen. Op 8 november werd bij futen en kuifeenden die dood gevonden waren nabij Monnickendam ook vogelgriep aangetoond. Vogelgriep kent verschillende varianten, die met H- en N-codes worden aangeduid. Sommige varianten zijn mild, andere zijn ernstiger. Over de Monnickendam-vogels weten we nu alleen nog dat het een H5-variant is. Het is nog niet aangetoond dat het de H5N8-variant is. Bij H5N8 spreken we van ernstige vogelgriep. H5N8 is zeer schadelijk voor pluimvee en andere vogels, maar verloopt mild voor de mens.

Oproep jagers: meld dode (water)vogels
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging roept haar leden op om dood gevonden (water)vogels te melden. In het kader van de vogelgriepmonitoring is het nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC graag gemeld krijgt voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels. Melden kan via de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC): https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/

Meerdere dode watervogels
Als u echter meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen) op een zelfde plaats vindt, neem dan contact op  met de NVWA  via 045 – 546 31 88. Om een goed beeld te krijgen van de sterfte in Nederland, verzoeken wij u om deze dieren ook te melden via DWHC en bij opmerking aan te geven dat u contact heeft gehad met de NVWA.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan laten we u dat zo snel mogelijk via de website en de nieuwsbrief weten.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Laurens Hoedemaker
Directeur