De weergoden waren ons dit jaar goed gezind. De schietbaan lag er prachtig bij en ook de toegangswegen waren goed berijdbaar. Het is echt een unieke locatie waarbij de kleiduiven boven het  water geschoten moeten worden.

Er waren weer prachtige posten uitgezet en de nadruk lag dit jaar op de “jager”.  Veel posten waren zo gesitueerd dat ze de jacht goed nabootsten. Ook waren er posten voor de sportschutter, zodat iedereen volop aan zijn trekken kon komen.

Er waren 88 deelnemers die hun wedstrijdkaart hebben ingeleverd. De winnaar werd Hubert te Stroet, die ook de WBE wisselbeker heeft gewonnen. Hij was de enige met een volle kaart!   Een heel mooi resultaat en Hubert van harte gefeliciteerd.

Uitslag wedstrijd:

Plaats Klasse A Klasse B Klasse C
1e H. Testroet J. Messing A. Schut
2e N. Hengeveld O. Cuperi A. Jansen
3e D. Brenkman R. Sloot F. Fonteijn

Ook was er weer gelegenheid om een rondje te schieten voor mensen zonder jachtakte of wapenvergunning, hiervoor was een speciale “introducee baan” ingericht. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag.

Namens het bestuur en commissie

Gerard Evers