Onlangs zijn binnen de WBE Gendringen-Bergh de zomerganzen geteld. Vanuit de FBE is de WBE verplicht om de ganzen te tellen en vervolgens te rapporteren in het FRS-systeem. De FBE zal op basis van deze data een ontheffing aan de WBE toewijzen of niet. Met deze ontheffing kan de jager bepalen of verjaging/afschot noodzakelijk. Dit is van belang om effectief schade aan landbouw te voorkomen, dat veroorzaakt wordt door ganzen.

Helaas waren vijf jachtcombinaties, welke waren uitgenodigd voor de telling, niet aanwezig.  We moeten ons realiseren dat jacht, beheer en schadebestrijding niet meer mogelijk is als de WBE niet kan beschikken over betrouwbare cijfers. De gebieden zijn nu door andere jachtcombinaties in de telling meegenomen. Wij als WBE en daarmee de jachtcombinaties zijn verplicht om deze gegevens aan te leveren.

Hieronder zijn de telgegevens weergegeven in de vorm van een grafiek.

ganzen-2016