Samen voor de patrijs zorgt voor bloeiende akkerranden in de Oude IJsselstreek

Dit jaar is rond Silvolde en Sinderen 3 hectare aan kruidenrijke akkerranden ingezaaid vanuit het project Samen voor de patrijs. Nu deze randen volop in bloei staan is maandagavond 18 juli een feestelijke fotoshoot georganiseerd voor alle sponsoren en vrijwilligers van het project!

 Het project is gestart in navolging van het gelijknamige project Samen voor de patrijs in Barlo bij Aalten, dat daar al vanaf 2013 loopt. In drie jaar tijd nam hier het aantal koppeltjes patrijs toe van 3 naar 42. In heel Aalten worden nu al 72 koppeltjes geteld! Op verzoek van Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer (VAL) Oude IJssel gaven Frans ter Bogt en Herman Simmelink, de initiatiefnemers in Aalten, eind 2015 een inspirerende lezing over hun succesvolle aanpak. Daarop hebben de VAL, de wildbeheereenheden (WBE’s) Gendringen / Bergh, Wisch en Zelhem / Doetinchem samen met de vogelwerkgroep van IVN Oude IJsselstreek de handen in een geslagen.

Samenwerking met resultaat

“Een samenwerking om trots op te zijn” zegt Henry Steverink, secretaris van de VAL. “Het resultaat is niet niks, in totaal hebben we 3 hectare kruidenrijke akkerranden ingezaaid!” Daarbij is de expertise van elke partij ingezet. Zo hebben de WBE’s goede contacten met de boeren in het gebied, dat heeft gezorgd voor onder meer de grote deelnamebereidheid rondom het Idinkbos. De VAL heeft de projectleiding en ervaring met maatregelen die het leefgebied van o.a. akkervogels kunnen verbeteren en heeft de projectsubsidie weten te regelen.  Ook de inbreng van de vogelwerkgroep van IVN is cruciaal: de projectgroep wil immers ook tellingen uitvoeren om te kijken of de al aanwezige patrijs en andere akkervogels ook daadwerkelijk profiteren van alle inspanningen in het gebied.

Dankzij financiële ondersteuning van het Coöperatiefonds van de Rabobank, de gemeente Oude IJsselstreek en Stichting Landschapsbeheer Gelderland is de energie van de projectgroep omgezet in zichtbare resultaten.

Leefgebied voor akkervogels

Het project is gestart om het leefgebied van akkervogels te verbeteren, en in het bijzonder die van de patrijs. De kruidenrijke akkerranden bieden broedgelegenheid, dekking en voedsel voor allerlei akkervogels, zoals bijvoorbeeld ook de gele kwikstaart, geelgors, kneu en veldleeuwerik.

Het gebruikte zaadmengsel is tot stand gekomen door de inbreng van Rob Geerts, voorzitter van VAL Oude IJssel en tevens werkzaam als onderzoeker multifunctioneel landgebruik bij Wageningen UR. “Op basis van onze ervaringen in de GLB pilot Winterswijk en akkervogelprojecten elders in het land, zijn we tot dit mengsel gekomen “, vertelt Rob.  “De samenstelling van he mengsel is speciaal gericht op akker vogels. Het is iets minder kleurrijk dan sommige deelnemers, maar ook fietsers en wandelaars wellicht hadden willen zien, maar wel functioneel voor ons doel én betaalbaar.” De hoofdmoot zijn zomergranen, aangevuld met cultuurgewassen als boekweit, koolzaad, luzerne, bladrammenas, quinnoa en zonnebloem, soorten die toch kleur geven aan de randen.

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), het collectief voor agrarisch natuurbeheer  in de Achterhoek, zal een deel van de akkerfaunaranden bij de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer onderbrengen. Daardoor is voor meerdere jaren de financiering voor aanleg en beheer van akkerranden gewaarborgd.