Het nieuwe jachtseizoen staat op het punt van beginnen. Belangrijk is dat alles goed is geregeld. In de nieuwsbrief van de NOJG staat een duidelijk artikel waarin staat waar je op moet letten bij het gebruik van een geweer. Dit artikel is hieronder te lezen.

Nieuw jachtseizoen en waar moet ik op letten bij het gebruik van het geweer.

Wat moet je als jachtaktehouder indien je met het geweer in het veld bent, bij je hebben en waar moet je op letten:

 1. Je dient een geldige jachtakte te hebben, het is verboden om zonder geldige jachtakte met een geweer te jagen -Artikel 38 FF-wet -, dit geldt ook voor beheer- of schadebestrijding en je dient dan altijd aan de 40 ha regeling te voldoen indien je gebruikt maakt van een geweer, dit geldt zowel voor de JHO ’n alsook de toestemmingen grondgebruiker. De jachtakte dekt tevens de bevoegdheid om een vuurwapen voorhanden te hebben. (Circulaire Wapens en Munitie)
 2. Omdat je ouder bent dan 14 jaar dien je een geldig identiteitsbewijs bij je te hebben (artikel 1 op de identificatieplicht) en direct kunnen tonen, zodat hij direct weet wie u bent.
 3. Rijdt u in een auto dan dient u ook een geldig rijbewijs (artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994) bij u te hebben.
 4. Krijgt u controle in het jachtveld of thuis werk dan altijd volledig mee, doet u dit niet kan dit u aangerekend worden.
 5. De ambtenaar(politie)/Boa/Toezichthouder die u controleert kan inzage vorderen van uw jachtakte (art. 5.16a Awb) om bijvoorbeeld te kunnen controleren of het wapen wat u bij zich heeft, ook vermeld staat op uw jachtakte. Het wil echter niet zeggen dat je jachtakte altijd op de man/vrouw moet hebben, deze kan dus gewoon in uw auto liggen.
 6. In voorkomende gevallen kunnen onnodige problemen worden voorkomen als u, rekening houdend met de voorgaande bevoegdheid, alvast een kopie kunt tonen. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarbij u zichzelf “verdachte” maakt als u ter plaatse niet kan aantonen dat u bevoegd een vuurwapen voorhanden heeft. Dat rechtvaardigt een aanhouding op basis van het wetboek van strafvordering; dat na onderzoek zal blijken dat u bevoegd bent, doet aan de rechtmatigheid van een aanhouding (en alle rompslomp) niets af.
 7. Dit geldt echter niet voor de verleende toestemmingen voor het gebruik van een ontheffing, die dient u conform de voorwaarden van de ontheffing bij u te hebben.
 8. Denk ook aan de toestemming grondgebruiker voor uw gasten bij het bestrijden van schade of het voorkomen ervan ook tijdens de normale jachtdagen bijvoorbeeld kraaien, kauwtjes, vos of Canadese gans.
 9. Denk bij het gebruik ontheffing reewild ook aan het reewild merk dat voor het vervoer uit het jachtveld aan het ree bevestigd dient te worden.
 10. Bent u in een rijdende auto naar of van het jachtveld of kleiduivenbaan of wapenhersteller, dan dient het geweer tijdens het vervoer zodanig verpakt te zijn, zodat dit niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. (Circulaire wet Wapens en munitie)
 11. Een uitzondering hiervoor is als u in uw jachtveld bent en een ontheffing heeft voor het gebruik van kunstlicht voor bijvoorbeeld wild zwijn of vos, denk hierbij wel aan de tijdige melding aan de meldkamer van de politie zoals aangegeven in de ontheffingsvoorwaarden.
 12. Beheer en schadebestrijding mag ook vanuit of vanaf een stilstaand voertuig of vanuit een vaartuig dat niet harder gaat dan 5 km per uur, bij de normale jacht mag dit echter niet.
 13. U mag een wapen niet onbeheerd achterlaten in uw voertuig.
 14. Munitie die u bij zich heeft moet voldoen aan de gestelde eisen, zoals het zelfde kaliber als uw wapen dienen te zijn en voor hagelpatronen geldt dat het staal- en zinkhagel munitie dient te zijn niet groter dan 3,5 mm.
 15. De JHO’n en de toestemmingen grondgebruiker hoeft u niet bij zich te hebben maar u moet wel binnen een redelijke afgesproken termijn kunnen aantonen dat u er gerechtigd was om te mogen jagen ( art 36 lid 2 buiten gezelschap jachthouder) of in gezelschap jachthouder dan moet deze dat kunnen aantonen of op basis van de toestemming grondgebruiker, waar u dit moet aantonen of als u in gezelschap was van een toestemminghouder grondgebruiker, dan dient hij dit aan te tonen.

Indien de jachthouder of jachtcombinant en/of gastjager in gebreke is gebleven, kan er een proces-verbaal opgemaakt worden, dit kan dan verstrekkende gevolgen hebben zoals de intrekking van de verleende ontheffingen van de Faunabeheereenheid. Dit kan tevens leiden tot intrekking van de jachtakte door en/of namens de Korpschef van de Nationale Politie.

Uit Nieuwsbrief NOJG, 3 oktober 2015